Pomoc rovesníkom

Starší žiaci pravidelne pomáhajú mladším spolužiakom ako mentori

Kategória:

„Školský rok 2016/2017 sme vyhlásili na našej škole rokom tolerancie, v rámci ktorého sme spustili tzv. program mentorov. Na začiatku školského roka špeciálny pedagóg, Ildikó Kásaová a výchovný poradca, Monika Kulcsárová oslovili našich gymnazistov s možnosťou ponúknuť svoju pomoc tým žiakom ZŠ alebo gymnázia, ktorí z niektorých predmetov neprospievajú, potrebujú individuálny prístup či tempo k […] Zobraziť detail »

Zuzka pomohla dlhodobo chorej Danke úspešne absolvovať ôsmy ročník ZŠ

Kategória:

„Niekedy si ani neuvedomujeme, ako na pohľad malé, bezvýznamné činy môžu chorému človeku neskutočne pomôcť. Volám sa Daniela a mám 14 rokov. Koncom augusta minulého roka som z plného zdravia začala nestabilne chodiť. Začala som pociťovať únavu a potácať sa zo strany na stranu, ako keby som si dala nejaký alkoholický nápoj. Keď som v […] Zobraziť detail »

Prváci pomáhajú zdravotne postihnutému Jakubkovi a Jakubko inšpiruje spolužiakov

Kategória:

„Naša pani riaditeľka ma poverila dôležitou úlohou, ktorá sa stala pre mňa zároveň výzvou a zverila mi triednictvo I. C triedy, ktorej žiakom je výnimočný chlapec so zdravotným postihnutím Jakubko. Jakubko sa narodil s vrodenou vývojovou vadou, ktorá postihuje najmä kostrový systém. Ľudia s týmto postihnutím dorastajú do výšky 125 cm. Majú dlhý trup a […] Zobraziť detail »

Nikola pomohla novému spolužiakovi s matematikou

Kategória:

„V tomto školskom roku k nám prišiel do triedy nový spolužiak. V prvých mesiacoch sme ho všetci v triede chceli spoznať. Žiaľ, po čase nebol veľmi obľúbený a zle sa učil. Všimla som si jeho problém a chcela som s tým niečo dobré urobiť. Preto som prišla k nemu a navrhla mu pomoc v učení. […] Zobraziť detail »