Dobrý nápad

Šiestaci zorganizovali veľký zber aby pomohli iným ľuďom i obci

Kategória:

„Blížil sa Deň Zeme, ktorý si každoročne pripomíname na škole. Nenapadala ma nejaká zmysluplná originálna aktivita, ale žiaci to zobrali do vlastných rúk. Na konci hodiny rozhodli, že Jarovce vyčistia od nepotrebného odpadu. Ale vyzbierajú také „pre nich nepotrebné“ veci, ktoré darujú tým, čo to potrebujú a dokážu využiť. Takže sa rozhodli, že idú zbierať […] Zobraziť detail »

Filip doniesol do školy mravce aby inšpiroval spolužiakov k ochrane prírody

Kategória:

„Mám 9 rokov a mám rád prechádzky v prírode. Pani učiteľka z prírodovedy nám dala za úlohu vyhľadať zaujímavosti o mravcoch. Po vyučovaní som išiel do knižnice pohľadať knihu o mravcoch, aby som spolužiakom povedal pár zaujímavostí. Spomenul som si, že v našich miezgovských lesoch je mravenisko. Zobral som z domu sklenený pohár a išiel […] Zobraziť detail »

Deti sa zapojili do školského projektu Hrdina bežného dňa

Kategória:

„Projekt Hrdina bežného dňa – Hľadáme dobrý skutok! V tomto školskom roku sme sa rozhodli hľadať dobré skutky v našej škole, a tým ukázať, že dobro nevíťazí len v rozprávkach. Projekt prebiehal v mesiacoch september 2016 až marec 2017. Do projektu sa zapojili deti s ľahkým mentálnym postihnutím z 2. – 9. ročníka, prípravné ročníky […] Zobraziť detail »

Ôsmaci sa zblížili so starými ľuďmi z domu seniorov

Kategória:

„Každému z nás určite napadla myšlienka: „Čo bude s nami, keď budeme starí?“ Možno budeme spokojne s našou rodinou tráviť spoločné chvíle a možno budeme tráviť dni v domove dôchodcov. Naša pani učiteľka triedna myslí aj na takýchto ľudí, ktorí žijú osamelí v domove dôchodcov. Vďaka nej naša trieda trávi deň s ľuďmi s domova […] Zobraziť detail »