Prváci pomáhajú zdravotne postihnutému Jakubkovi a Jakubko inšpiruje spolužiakov

Kategória:

„Naša pani riaditeľka ma poverila dôležitou úlohou, ktorá sa stala pre mňa zároveň výzvou a zverila mi triednictvo I. C triedy, ktorej žiakom je výnimočný chlapec so zdravotným postihnutím Jakubko. Jakubko sa narodil s vrodenou vývojovou vadou, ktorá postihuje najmä kostrový systém. Ľudia s týmto postihnutím dorastajú do výšky 125 cm. Majú dlhý trup a krátke končatiny. Jakubko teraz meria 94 cm. Okrem toho má zúženú Eustachovu trubicu a 8 zákrokov s implantovaním stipúl v uchu. Po jeho operácii sme sa veľmi tešili na jeho návrat do školy. Jakubko je skvelý chlapec, ktorý sa teší zo života a rozdáva nám pozitívnu energiu. Má výborný hudobný sluch. Hrá na bicie nástroje a je úspešný. Jeho skromnosť, sila vôle, dobrota jeho srdiečka majú blahodárne účinky na žiakov mojej triedy. Jakubko je silná osobnosť. Patrí medzi najšikovnejších žiakov I. C triedy. Veľmi rád a krásne číta. Medzi spolužiakmi je obľúbený. Každý deň im ukazuje, že všetko ide ľahko pri správnom prístupe a hlavne preto, že sám chce na sebe pracovať a nevzdáva sa. Je náš statočný bojovník. Vždy sa s chuťou zapája do vyučovacieho procesu a my všetci sa mu snažíme byť nápomocní. Jakubkovi pomáhajú spolužiaci každodennými dobrými skutkami. Pred každou vyučovacou hodinou sa striedajú pri príprave pomôcok na jeho školskú lavicu. Počas vyučovacích hodín ho spoločne skontrolujeme. Ak porozumel výkladu učiva a zadaným úlohám vždy ho pochválime a povzbudíme. Okrem toho je vedený aj k samostatnosti tak, ako aj jeho rovesníci. Po vyučovaní mu deti pomáhajú uložiť školské pomôcky do aktovky. Deti a pani vychovávateľka mu asistujú aj v školskej jedálni. Zapája sa s nami do rôznych aktivít nielen počas vyučovania, ale aj po vyučovaní. V našej triede vládne priateľská atmosféra. Sme ako jedna veľká rodina. Moji žiaci a rodičia sa s ním stretávajú aj v popoludňajších hodinách pri rôznych hrách. Veľmi rád sa bicykluje. Čas ukázal, že pri vzájomnej pomoci ide všetko ľahšie. Som šťastná, že práve mne zverila pani riaditeľka Jakubka. Jakubko úspešne zvládol prvý ročník. Patrí mu veľká pochvala. Je živým príkladom pre všetky zdravé deti, ktoré sú inšpirované skutočným vzorom svojho spolužiaka…“

List napísala Mgr. Mária Michalíková – pedagóg, skutok vykonal v šk. roku 2016/2017 kolektív žiakov 1. triedy, Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza