Nikola pomohla novému spolužiakovi s matematikou

Kategória:

„V tomto školskom roku k nám prišiel do triedy nový spolužiak. V prvých mesiacoch sme ho všetci v triede chceli spoznať. Žiaľ, po čase nebol veľmi obľúbený a zle sa učil. Všimla som si jeho problém a chcela som s tým niečo dobré urobiť. Preto som prišla k nemu a navrhla mu pomoc v učení. Povedal, že má problémy s matematikou. Dohodli sme sa teda, že sa stretneme po vyučovaní v triede a niektoré príklady z matematiky mu vysvetlím. V prvom momente pri vysvetľovaní príkladov som mala dojem, že má problém s pamäťou. Ak som sa ho niečo opýtala, napríklad či vie, ako sa menia zlomky na základný tvar, povedal mi, že nie. Tak som sa ho pýtala ďalej: „Chceš, aby som ti pomohla pochopiť učivo z matematiky?“ Smutne na mňa pozrel a povedal mi „Áno.“ Sadla som si k nemu so svojím zošitom a trpezlivo som začala učivo postupne vysvetľovať. Nechala som ho nad vysvetleným cvičením porozmýšľať. „Už tomu rozumieš?“ opýtala som sa. „Áno“ povedal s úsmevom na tvári. Dala som mu ešte úlohu, aby si postup lepšie zapamätal a aby som zistila, či učivu porozumel. Vypočítal ho správne. Tak sme pokračovali v ďalších príkladoch, ktorým ešte nerozumel. Čas, ktorý som mu venovala sa vyplatil. Postupne začal látke rozumieť a príklady začal správne počítať. Druhýkrát sa k nám pridal ďalší spolužiak, ktorý sa mu snažil s učivom tiež pomôcť. Naše stretnutia s Marekom nám priniesli nielen to, že sa zlepšil v učive, ale stali sa z nás aj dobrí kamaráti. Dúfam, že už príkladom o zlomkoch rozumie a bude mať lepšie známky. Držím mu palce!“

List napísala a skutok vykonala Nikola Bazjuková, v šk. roku 2016/2017 žiačka 7. triedy, ZŠ Družicová 4, Košice