Filip doniesol do školy mravce aby inšpiroval spolužiakov k ochrane prírody

Kategória:

„Mám 9 rokov a mám rád prechádzky v prírode. Pani učiteľka z prírodovedy nám dala za úlohu vyhľadať zaujímavosti o mravcoch. Po vyučovaní som išiel do knižnice pohľadať knihu o mravcoch, aby som spolužiakom povedal pár zaujímavostí. Spomenul som si, že v našich miezgovských lesoch je mravenisko. Zobral som z domu sklenený pohár a išiel som do lesa. Kráčal som po lese k veľkému mravenisku. Mravce si ho postavili v starom vyrúbanom kmeni. Zazrel som, ako si práve nesú včelu a poraneného mravca. Môj tata mi pomohol nabrať niekoľko mravcov s konármi do pohára. Tešil som sa, ako ich v škole ukážem spolužiakom. Na druhý deň, keď som vybral pohár z tašky, všetkých to zaujalo. Pozorovali sme stavbu tela, počet nôh, farbu a spôsob pohybu. Lesné mravce sú naozaj zaujímavé, pretože sú veľké. Po vyučovaní som opäť išiel do lesa aj s mravcami, aby som ich vrátil späť do mraveniska. Bol som rád, že moji kamaráti mali možnosť popozerať si lesných mravcov a uvedomiť si, že patria medzi zaujímavý hmyz. Chcel by som, aby si aj oni vytvorili pozitívny vzťah k prírode a riadili sa heslom: Poznaj a chráň! “

List napísal a skutok vykonal Filip Černo, v šk. roku 2016/2017, žiak 3. triedy, ZŠ Partizánska 6, Bánovce nad Bebravou