Valentín rozvážne doniesol nájdené lieky do lekárne

Kategória:

„Veľmi rady by sme sa podelili s vami o dobrý skutok nášho žiaka Valentína, ktorý sa zachoval veľmi rozvážne. Počas vyučovania dňa 15. júna 2017 zaklopala na dvere riaditeľne pani Anna a rozprávala nám príhodu, ktorá sa jej stala. Jedného dňa bola pani Anna kúpiť lieky priateľke, ktorá ležala v nemocnici. Po príchode do nemocnice zistila, že lieky a injekcie niekde stratila. Hľadala ich, ale márne. Nešťastná ďalej pátrala u šoféra autobusu, ktorým cestovala, na autobusovej zastávke, obecnom úrade, u lekára i v lekárni, či niekto o liekoch nevie. Bála sa, aby ich niekto nepoužil a neublížil si. Na jej prekvapenie jej pán lekárnik podal tašku so stratenými liekmi a informáciu, že lieky našiel chlapec Valentín Korduliak, ktorý navštevuje ZŠ Staškov. Nesmierne sa potešila, veď lieky boli veľmi drahé a ešte viac potrebné. Preto nás požiadala, aby sme ju s Valentínom zoznámili a mohla mu osobne poďakovať za jeho krásny čin. Bola veľmi šťastná, že sa v dnešnej dobe nájde dieťa s takým rozvážnym a čestným konaním dospelého. Aj my sme na nášho Valentína nesmierne hrdé a všetkým pedagógom a rodičom želáme takéto deti.“

List napísala Mgr. Mária Perďochová – riaditeľka, Mgr. Helena Babišová – pedagóg, skutok vykonal Valentín Korduliak, v šk. roku 2016/2017 žiak 4. triedy, ZŠ Staškov 502