Renátka sa obetavo stará o ťažko chorú sestričku

Kategória:

„Renátka je šikovná mladá dievčina, ktorá minulý rok skončila našu školu a je prváčka na strednej. Nikto okrem jej najlepších kamarátok nevedel, že zatiaľ čo ony si môžu vyjsť s kamarátkami, ona sa so svojou mamkou stará o ťažko zdravotne postihnutú sestričku Angiku. Angika nechodí, ani nerozpráva a jej stav je komplikovaný po mozgovej obrne. Pridala sa k tomu aj epilepsia, má ťažko postihnutý mozog. Vyžaduje neustálu každodennú opateru. Renátka sa strieda v opatere s mamkou a v jej prístupe cítiť veľkú lásku k sestre. Naučila sa variť, piecť, upratovať oveľa skôr ako jej rovesníčky. Opatrovanie sestričky neberie ako záťaž, ale ako prejav lásky. Veľmi si vážim jej skromnosť a zodpovednosť.“

List napísala Otília Sabolová – pedagóg, skutok vykonala Renáta Brečková, v šk. roku 2016/2017, žiačka 9. triedy, ZŠ Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355