Matej, Štefan a Matúš príkladne zachránili sokola

Kategória:

„Našim žiakom 7. ročníka Matejovi ,Štefanovi a Matúšovi nie je ľahostajný osud zvierat. Cestou zo školskej jedálne našli pri potoku za kultúrnym domom ležať nehybné telo mladého sokola myšiara. Vedeli, že žije, lebo hýbal hlavou i očami. Preniesli ho preto veľmi opatrne, položeného na veľkom liste, aby sa ho nedotýkali rukami, do školy. Poprosili ma o radu a obrátila som sa na Štátnu ochranu prírody, kam som zatelefonovala a nález nahlásila. Asi po hodine prišiel pán zo spomínanej inštitúcie, ktorý si zraneného sokola odniesol. Po celý čas ho chlapci strážili a pozorovali. Vedeli, že dravé vtáky sú u nás chránené a hrial ich pocit, že zachránili niekoho, kto by sa bez ich pomoci nezaobišiel. “

List napísala PaedDr. Iveta Šlosárová, skutok vykonali Matej Bidelnica, Štefan Petrík a Matúš Hrnčiar, v šk. roku 2016/2017 žiaci 7. triedy, ZŠ Lehota 144